måndag 1 februari 2010

Jobbet

Jag är lydig och därför tänkte jag göra som Venus sa, men det står helt still i huvudet.
Vad kan jag skriva om mitt jobb?

Jag har tystnadsplikt.
Jag trivs med det.
Det är oerhört krävande.
Jag använder mig själv som redskap.
Jag måste vara lyhörd.
Jag måste ha fantasi.
Jag måste ha tålamod.*host*
Jag måste ha ögon i nacken.
Jag måste ha ett gott hjärta.
Jag har stor frihet i jobbet.
Jag har en del fantastiska medarbetare.
Jag gapskrattar flera gånger om dagen.

Om jag inte hade haft tystnadsplikt hade jag kunnat
skriva spaltmetrar om allt roligt jag råkar ut för, men tyvärr.